Ανοξείδωτοι σωλήνες μορφής και κοίλοι δοκοί - Ορθογώνια

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συνήθης σωλήνες κατάλληλες για γενικές χρήσεις, από λωρίδες ανοξείδωτου χάλυβα, με ζήτηση η εξωτερική επιφάνεια μπορεί να είναι βουρτσισμένη ή γυαλισμένη.

Σωλήνες σε συνήθη, πολλαπλά ή ορισμένα μήκη.

Υλικό ωστενιτικός χάλυβας 304 σύμφωνα με την ASTM A240 ή 1.4301 σύμφωνα με την EN10088-2, άλλοι τύποι ανοξείδωτου διαθέσιμοι έπειτα από ζήτηση.

Πρότυπα παραπομπής: ASTM-554, EN10219-2

Οι Ανοξείδωτοι σωλήνες μορφής και οι κοίλοι δοκοί είναι ανθεκτικοί με ιδανικές ιδιότητες για διαμόρφωση και αντοχή, με την υψηλότερη αντοχή στην διάβρωση. Οι Ανοξείδωτοι σωλήνες μορφής και οι κοίλοι δοκοί είναι αισθητικά κομψοί και υγιεινοί. Η αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες και τη φωτιά παρέχουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τον κοινό χάλυβα σε όλων των τύπων κατασκευές.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΕΘΩΝ

Πάχος
Διαστάσεις mm 1 1.2 1.5 2 3 4
Kg / m
16×11 0.405 0.482 0.595
25×15 0.610 0.727 0.902 1.186
30×20 0.767 0.917 1.139 1.501
40×20 0.923 1.103 1.372 1.812
45×30 1.405 1.749 2.315
50×20 1.081 1.293 1.608 2.128
50×25 1.174 1.405 1.749 2.315
50×30 1.236 1.479 1.841 2.438 3.584
50×40 1.663 2.071 2.744 4.042
60×20 1.479 1.841 2.438
60×30 1.663 2.071 2.744 4.042
60×40 1.855 2.311 3.065 4.523
70×20 1.663 2.071 2.744 4.042
70×30 1.855 2.311 3.065
80×40 2.225 2.774 3.681 5.448 7.165
100×20 2.225 2.774 3.681 5.448
100×40 3.251 4.318 6.402 8.438
100×60 3.713 4.934 7.327 9.671
120×80 6.20 9.24 12.20

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συνήθης σωλήνες κατάλληλες για γενικές χρήσεις, από λωρίδες ανοξείδωτου χάλυβα, με ζήτηση η εξωτερική επιφάνεια μπορεί να είναι βουρτσισμένη ή γυαλισμένη.

Σωλήνες σε συνήθη, πολλαπλά ή ορισμένα μήκη.

Υλικό ωστενιτικός χάλυβας 304 σύμφωνα με την ASTM A240 ή 1.4301 σύμφωνα με την EN10088-2, άλλοι τύποι ανοξείδωτου διαθέσιμοι έπειτα από ζήτηση.

Πρότυπα παραπομπής: ASTM-554, ΕΝ10296-2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΕΘΩΝ

Πάχος
Διαστάσεις mm 1 1.2 1.5
Kg / m
16×11 0.405 0.482 0.595
25×15 0.610 0.727 0.902
30×20 0.767 0.917 1.139
40×20 0.923 1.103 1.372
45×30 1.405 1.749
50×20 1.081 1.293 1.608
50×25 1.174 1.405 1.749
50×30 1.236 1.479 1.841
50×40 1.663 2.071
60×20 1.479 1.841
60×30 1.663 2.071
60×40 1.855 2.311
70×20 1.663 2.071
70×30 1.855 2.311
80×40 2.225 2.774
100×20 2.225 2.774
100×40 3.251
100×60 3.713
120×80
Πάχος
Διαστάσεις mm 2 3 4
Kg / m
16×11
25×15 1.186
30×20 1.501
40×20 1.812
45×30 2.315
50×20 2.128
50×25 2.315
50×30 2.438 3.584
50×40 2.744 4.042
60×20 2.438
60×30 2.744 4.042
60×40 3.065 4.523
70×20 2.744 4.042
70×30 3.065
80×40 3.681 5.448 7.165
100×20 3.681 5.448
100×40 4.318 6.402 8.438
100×60 4.934 7.327 9.671
120×80 6.20 9.24 12.20