Γυάλισμα - Φινίρισμα Καθρέφτη

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στίλβωση σωλήνων, τετράγωνες, ορθογώνιες κοίλες διατομές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΗΣ

Εύρος Μεγέθους (mm) Length (m)
⌀9.5~⌀168.3 3~7m
15×15, 120×120 4~6m
11×16, 60×100 4~6m