Ανοξείδωτοι σωλήνες μορφής και κοίλοι δοκοί - Τετράγωνα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συνήθης σωλήνες κατάλληλες για γενικές χρήσεις, από λωρίδες ανοξείδωτου χάλυβα, με ζήτηση η εξωτερική επιφάνεια μπορεί να είναι βουρτσισμένη ή γυαλισμένη.

Σωλήνες σε συνήθη, πολλαπλά ή ορισμένα μήκη.

Υλικό ωστενιτικός χάλυβας 304 σύμφωνα με την ASTM A240 ή 1.4301 σύμφωνα με την EN10088-2, άλλοι τύποι ανοξείδωτου διαθέσιμοι έπειτα από ζήτηση.

Πρότυπα παραπομπής: ASTM-554, EN10219-2

Οι Ανοξείδωτοι σωλήνες μορφής και οι κοίλοι δοκοί είναι ανθεκτικοί με ιδανικές ιδιότητες για διαμόρφωση και αντοχή, με την υψηλότερη αντοχή στην διάβρωση. Οι Ανοξείδωτοι σωλήνες μορφής και οι κοίλοι δοκοί είναι αισθητικά κομψοί και υγιεινοί. Η αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες και τη φωτιά παρέχουν σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τον κοινό χάλυβα σε όλων των τύπων κατασκευές.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΕΘΩΝ

Πάχος
Διαστάσεις mm 1 1.2 1.5 2 3 4
Kg / m
14×14 0.405 0.482 0.595
15×15 0.454 0.541 0.669
17×17 0.508 0.606 0.750 0.983
20×20 0.610 0.727 0.902 1.186
25×25 0.767 0.917 1.139 1.501 2.178
30×30 0.923 1.103 1.372 1.812 2.644
35×35 1.801 1.293 1.608 2.128 3.117
38×38 1.174 1.405 1.749 2.315 3.399
40×40 1.236 1.479 1.841 2.438 3.584
45×45 1.389 1.663 2.071 2.744 4.042
50×50 1.549 1.855 2.311 3.065 4.523
60×60 2.225 2.774 3.681 5.448 7.165
70×70 3.251 4.318 6.402 8.438
80×80 3.713 4.934 7.327 9.671
90×90 4.24 5.62 8.36 11.05
100×100 4.66 6.20 9.24 12.20
120×120 7.45 11.2 14.7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συνήθης σωλήνες κατάλληλες για γενικές χρήσεις, από λωρίδες ανοξείδωτου χάλυβα, με ζήτηση η εξωτερική επιφάνεια μπορεί να είναι βουρτσισμένη ή γυαλισμένη.

Σωλήνες σε συνήθη, πολλαπλά ή ορισμένα μήκη.

Υλικό ωστενιτικός χάλυβας 304 σύμφωνα με την ASTM A240 ή 1.4301 σύμφωνα με την EN10088-2, άλλοι τύποι ανοξείδωτου διαθέσιμοι έπειτα από ζήτηση.

Πρότυπα παραπομπής: ASTM-554, ΕΝ10296-2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΓΕΘΩΝ

Πάχος
Διαστάσεις mm 1 1.2 1.5
Kg / m
14×14 0.405 0.482 0.595
15×15 0.454 0.541 0.669
17×17 0.508 0.606 0.750
20×20 0.610 0.727 0.902
25×25 0.767 0.917 1.139
30×30 0.923 1.103 1.372
35×35 1.801 1.293 1.608
38×38 1.174 1.405 1.749
40×40 1.236 1.479 1.841
45×45 1.389 1.663 2.071
50×50 1.549 1.855 2.311
60×60 2.225 2.774
70×70 3.251
80×80 3.713
90×90 4.24
100×100 4.66
120×120
Πάχος
Διαστάσεις mm 2 3 4
Kg / m
14×14
15×15
17×17 0.983
20×20 1.186
25×25 1.501 2.178
30×30 1.812 2.644
35×35 2.128 3.117
38×38 2.315 3.399
40×40 2.438 3.584
45×45 2.744 4.042
50×50 3.065 4.523
60×60 3.681 5.448 7.165
70×70 4.318 6.402 8.438
80×80 4.934 7.327 9.671
90×90 5.62 8.36 11.05
100×100 6.20 9.24 12.20
120×120 7.45 11.2 14.7