Εταιρικό Προφίλ

H CST έχει δημιουργηθεί από μια νεανική ομάδα επιχειρηματιών με εμπειρία στην εισαγωγή πρωτοποριακών προϊόντων χάλυβα στην Ελλάδα. Η εταιρεία βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα. Το εργοστάσιο της CST στις Σέρρες έχει συνολική έκταση ανέρχεται σε 18.5 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, εκ των οποίων τα 8.3 χιλιάδες καλύπτονται. Η CST προσφέρει σωλήνες, προφίλ και κοίλους δοκούς από ανοξείδωτο χάλυβα, καθώς και χαλυβδοταινίες (strips) και φύλλα από ανοξείδωτο χάλυβα. Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, την κατανόηση των αναγκών των πελατών και της καινοτομίας των προϊόντων της, η CST καθιστάτε ηγετική εταιρεία στον κλάδο παραγωγής ανοξείδωτου χάλυβα.

Δήλωση Αποστολής

H CST AE είναι κατασκευαστής σωλήνων, κοίλων δοκών και προφίλ από ανοξείδωτο χάλυβα που ξεκίνησε με την υπόθεση ότι υπάρχει μια εγγενή αξία, προσωπική ανταμοιβή και οικονομική επιβράβευση για την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών στον ανοξείδωτο χάλυβα, που προσφέρουν στους πελάτες μεγαλύτερη αξία από ό, τι αναμένουν να λάβουν. Εμείς, δηλαδή κάθε εργαζόμενος της CST, επιτυγχάνουμε γιατί πρώτα πετυχαίνουν οι πελάτες μας. Είμαστε μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης κοινότητας μέσα στην οποία είμαστε υποχρεωμένοι να ενεργούμε υπεύθυνα. Ενεργούμε υπεύθυνα όπως συμβάλουμε στην προστασία του περιβάλλοντός μας, για να παρέχουμε οικονομικές ευκαιρίες δίκαια, για να εργαζόμαστε με ασφάλεια, και να έχουμε ως κέντρο το άτομο σε όλες τις δραστηριότητες μας.

Κεντρική παραγωγή μας είναι σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα και σωλήνες κοίλης διατομής. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν ευέλικτες προθεσμίες, τον σχεδιασμό κατά παραγγελία, τον σχεδιασμό για χαμηλό κόστος παραγωγής, και τη διοικητική υποστήριξη.

Με λίγα λόγια, είμαστε μια ισχυρή εταιρεία που έχει ως στόχο να επεκταθεί πέρα από τους τοπικούς ορίζοντες. Η CST είναι αφοσιωμένη στην επινοητική, την καινοτόμο σκέψη και τον προσεκτικό σχεδιασμό για την κατανόηση και την εκπλήρωση των αναγκών των πελατών της. Στόχος μας είναι να ξεπερνάμε τις προσδοκίες των πελατών μας στην ποιότητα, την παράδοση, και το κόστος μέσω της συνεχούς βελτίωσης και της αλληλεπίδρασης με τους πελάτες. Είμαστε αφοσιωμένοι να παραμείνουμε πρωτοπόροι στην κατασκευή σωλήνων, κοίλων δοκών και προφίλ από ανοξείδωτο χάλυβα στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Όραμα

Να καθιερωθεί ως ένας σημαντικός κατασκευαστής σωλήνων, κοίλων δοκών και προφίλ από ανοξείδωτο χάλυβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, εξυπηρετώντας πολλαπλές χρήσεις και βιομηχανίες.